Հետաքրքիր է իմանալ․ Լեզվաընտանիքներ

Լեզվաընտանիքը լեզուների խումբ է, որոնք կապակցված են ծագումով, այսինքն սերում են ընդհանուր նախնի լեզվից, որին անվանում են այդ լեզվաընտանիքի նախալեզու։

Լեզվաընտանիքները

1․Աֆրիկա և Հարավարևմտյան Ասիա

  • Աֆրասիական լեզուներ (նախկինում կոչվում էին Սեմա-քամական)

  • Նիգեր-Կոնգոյի լեզուներ (երբեմն կոչվում են նաև Նիգեր-կորդոֆանյան)

  • Նեղոս-Սահարայի լեզուներ

  • Քհոի լեզուներ (մտնում են Քհոիսյան լեզուների մեջ)

  • Թուու լեզուներ (մտնում են Քհոիսյան լեզուների մեջ)

  • Ուբանգիական լեզուներ

  • Մանդե լեզուներ (հնարավոր է պատկանում են Նիգեր-Կոնգոյի լեզվախմբին)

  • Սոնգհայան լեզուներ

  • Կադու լեզուներ

  • Կոմանյան լեզուներ (հնարավոր է պատկանում են Նեղոս-Սահարայի լեզվախմբին)

2․Եվրոպա և Հյուսիսային Ասիա, Արևմտյան Ասիա և Հարավային Ասիա