Online courses: English, TOEFL, IELTS, French, German, Arabic, Russian, Armenian, Spanish, computer programs

Սովորել օնլայն անգլերեն, ֆրանսերենի օնլայն դասընթացներ, գերմաներեն, արաբերեն օնլայն, օնլայն ռուսերեն, իսպաներեն, հայերեն, վիրտուալ դպրոց www.virtualschool.am 

Բարի գալուստ A&WW վիրտուալ դպրոց

Միանալ