Ի՞նչ է A&WW վիրտուալ դպրոցը

 

A&WW վիրտուալ դպրոցում կարող եք սովորել անհատական ծրագրով Ձեր իսկ տանը օնլայն. միանում եք ինտերնետի միջոցով նախապես սահմանված ժամանակացույցով:

Դասընթացներին միանալու համար անհրաժեշտ է՝

 • ունենալ համակարգիչ կամ պլանշետ և ինտերնետ կապ

 • գրանցվել կայքի միջոցով կամ զանգահարել՝ +374 94 783993

 • թեստ գրել /տվյալ պահին գիտելիքների գնահատման համար/

 • վճարել

 • մասնակցել դասընթացին սահմանված ժամանակացույցով​

1/14

Առաջարկվող դասընթացներ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈւՆԵՐ                                            ​

 • անգլերեն

 • ֆրաննսերեն

 • գերմաներեն

 • ռուսերեն

 • արաբերեն

 • իսպաներեն

 • հայերենը որպես օտար լեզու

 • հայոց լեզու /քերականություն, ընդունելության քննություն

       * ավարտական օնլայն թեստեր 

Սկսնակ (elementary), միջին (intermediate) և  խորացված (advanced) դիմորդների համար

 • բիզնես

 • խոսակցական

 • ընդհանուր

 • մասնագիտական

 • ընդունելության քննությունների նախապատրաստում

 • TOEFL/IELTS

Համակարգչային ծրագրեր

 • Ընդհանուր համակարգչային գրագիտություն  (անհրաժեշտ վիրտուալ աշխատանքային միջավայրի ձևավորում)

 • Շնորհանդեսների (presentations) պատրաստում (Power Point, Prezi, Google slides, etc)

 • Տեսանյութերի պատրաստում (Moviemaker, Youtube, Screenrecorders,  etc)

 • Փաստաթղթերի կազմում  (Word, Writer, Google Docs, Tinymce, PDF editor, Dochub)

 • Էլ․ հաղորդակցություն (Thunderbird, Outlook, conf. tools: Hangouts, etc)

 • Տարբեր ծրագրեր աշխատանքային գործընթացները կազմակերպելու համար  (Jira, Teamwork, Redmine, CRM, ERP, etc)

 • Դիզայն (Paint, Photoshop, Corel Draw, etc)

 • Բլանկների, սխեմաների պատրաստում (Mockups, etc)

 • Ներկայացուցչական (նաև CV - օր․՝ CV1, CV2) վեբ էջեր/կայքերի պատրաստում /CV֊ներ  նաև "Europass" ձևաչափով/

 • այլ համակարգչային ծրագրեր ըստ անհրաժեշտության  և պահանջի․․․․

Մեր վիրտուալ դասարանը                                                              

 • պարզ է և հեշտ օգտագործվող

 • ապահովված է գրատախտակով, տետրերով, գրքերով, դասացուցակով և այլն

 • ծրագրային լրացուցիչ հավելումներ չի պահանջում

 • դասարանին միանալու համար անհրաժեշտ է միայն ինտերնետ կապ և համակարգիչ

 • ամբողջական ծավալուն համակարգ է, որն ապահովում է նաև՝

Դասընթացների առավելությունները

 • անհատական մեթոդներ և դասապլան համապատասխան դիմորդի կարիքների

 • անհատական ժամանակացույց 

 • տարբեր փաթեթներ (արժեքը հաշվարկվում է դասերի տևողության, պարբերականության և մակարդակի հիման վրա) 

 • ժամանակի խնայում 

 • հարմարավետ պայմաններ առանց որևէ տեղ գնալու անհրաժեշտության

 • զուգահեռաբար համակարգչային տարբեր ծրագրերի յուրացում

 • բազմաբնույթ հետաքրքիր ուսումնական նյութերի կիրառում

 • ոչ մի լրացուցիչ ծախս նյութերի ձեռքբերման կամ պատճեների համար

1/11