Virtual Team Meeting
Logo_vs._edited.png
i-mvo

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հայտարարված «Աջակցություն երիտասարդների  ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Էյ Ընդ Դաբլյու Դաբլյու Վիրտուալ դպրոց» ՍՊԸ-ն կազմակերպում է տեղեկատվական հանդիպումների շարք ձեռնարկատիրությամբ հետաքրքվողների և զբաղվողների համար, որի ընթացքում յուրաքնաչյուր առցանց հանդիպման ժամանակ կներկայացվեն՝

  • կարևոր տեղեկություններ և ուղորդում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար

  • օգտակար գործիքներ և ռեսուրսներ

  • խորհրդատվություն մասնագետների (բիզնես վերլուծաբանի, ֆինանսիստի, շուկայագետի) հետ 

  • աջակցություն կցուցաբերվի բիզնեսում տեխնոլոգիաների ինտեգրման հարցում։

IT's Time for Smart Business (5).png